عکاسی مواد غذایی

1,500,000ریال
کد محصول F40007
عکاسی زمینه سفید ساده
حداقل ۱۵ عکس
1،۵00،000 ریال
عکاسی بسته بندی محصولات غذایی
حداقل ۱۵ عکس
1،500،000 ریال
عکاسی دکوراتیو مواد غذایی بدون طبخ
حداقل ۱۰ عکس
3،000،000 ریال
عکاسی دکوراتیو مواد غذایی با طبخ
حداقل ۸ عکس
3،۵00،000 ریال
عکاسی تبلیغاتی خلاق
عکاسی تبلیغاتی با استفاده از تکنیک های عکاسی و نرم افزاری
5،000،000 ریال
×
×

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به استودیو بادوم می باشد.